Thép V đúc, V dập, V đều, V lệch đủ chủng loại

Chủng loại: L50, L60, L63, L70, L80, L90, L100, L120, L130… Tiêu chuẩn: TCVN 1656-75; TCVN 5709-1993; JIS G3101:1999; JIS G3192:2000 Thép V Thép góc đều cạnh(Thép chữ V) Chủng loại: L50, L60, L63, L70, L80, L90, L100, L120, L130… Tiêu chuẩn:TCVN 1656-75; TCVN 5709-1993; JIS G3101:1999; JIS G3192:2000Mọi thông tin chi tiết xin liệnĐọc tiếp “Thép V đúc, V dập, V đều, V lệch đủ chủng loại”